İSG Politikası

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ONAT Alüminyum (profil, talaşlı imalat ve soğuk şekillendirme) sektöründe kurumsallaşma yönünde ilerleyen bir kuruluş olarak aşağıdaki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği politikalarını benimsemiştir:

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülüklerimizi karşılamanın ötesinde; bu konudaki performansımızı planlama, denetleme ve gözden geçirme süreçlerini kullanarak sürekli iyileştirmek,
 • Çalışanlarımızı, alt işveren çalışanlarımızı, stajyer öğrencilerimizi ve ziyaretçilerimizi iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak,
 • Çalışanlarımızı, alt işveren çalışanlarımızı ve stajyer öğrencilerimizi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki duyarlılıklarını arttırmak ve ortak bir kültür yaratmak,
 • Kaza ve kayıpları önleyici etkinliklerin Yönetim ve Çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği etkinliklerine çalışanlarımızın her düzeyde katılımını güvence altına almak,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamızın uygulanmasını sağlamak amacıyla tanıma/takdir, hedef belirleme, izleme süreçlerini etkin olarak kullanmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülüklerimizi karşılamanın ötesinde; bu konudaki performansımızı planlama, tetkik ve gözden geçirme proseslerini kullanarak sürekli iyileştirmek,
 • Çalışanlarımızı, alt işveren çalışanlarımızı, stajyer öğrencilerimizi ve ziyaretçilerimizi iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak,
 • Çalışanlarımızı, alt işveren çalışanlarımızı ve stajyer öğrencilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki duyarlılıklarını arttırmak ve ortak bir kültür yaratmak,
 • Kaza ve kayıpları önleyici etkinliklerin Yönetim ve Çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği etkinliklerine çalışanlarımızın her düzeyde katılımını güvence altına almak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızın uygulanmasını sağlamak amacıyla tanıma/takdir, hedef belirleme, izleme süreçlerini etkin olarak kullanmak.
 • Tehlikelerin ortadan kaldırılması ve İSG risklerinin azaltılmasını sağlamak için gerekli kaynağı sağlamak.
Scroll to Top