İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ONAT Alüminyum (profil, talaşlı imalat ve soğuk şekillendirme) sektöründe kurumsallaşma yönünde ilerleyen bir kuruluş olarak aşağıdaki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği politikalarını benimsemiştir:

  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülüklerimizi karşılamanın ötesinde; bu konudaki performansımızı planlama, denetleme ve gözden geçirme süreçlerini kullanarak sürekli iyileştirmek,
  • Çalışanlarımızı, alt işveren çalışanlarımızı, stajyer öğrencilerimizi ve ziyaretçilerimizi iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak,
  • Çalışanlarımızı, alt işveren çalışanlarımızı ve stajyer öğrencilerimizi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki duyarlılıklarını arttırmak ve ortak bir kültür yaratmak,
  • Kaza ve kayıpları önleyici etkinliklerin Yönetim ve Çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek,
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği etkinliklerine çalışanlarımızın her düzeyde katılımını güvence altına almak,
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamızın uygulanmasını sağlamak amacıyla tanıma/takdir, hedef belirleme, izleme süreçlerini etkin olarak kullanmak.