Laboratuvarlar

Gebze Fabrika Laboratuvar

 

ONAT Alüminyum olarak özellikle yüksek mukavemetli ve özel alüminyum alaşımları olan 2xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx ve 7xxx serisi alüminyum alaşımları ve üretimi üzerine odaklanmıştır. Tecrübe altyapısını da yine bunun üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak üzere geniş imkanları olan bir laboratuvara sahiptir. Birçok üniversite laboratuvarına yakın cihaz parkına sahip laboratuvarımızda inceleme, analiz etme, ölçme ve test etme amacı ile kullanılan cihazlar mevcuttur.

 

Analiz Grubu Cihazları;

Metalografik Numune Hazırlama Grubu:

  • Metalografik olarak numune inceleme amacı ile kullanılan bakalite alma, zımparalama ve parlatma cihazları yer almaktadır. Bunların yanında tane yapısı ölçüm amacı ile kullanılan elektrolitik dağlama düzeneği bulunmaktadır.

Metalografik Analiz Grubu:

  • Alüminyum malzemelerin iç yapısının en doğru şekilde analiz edilebilmesi amacı ile kullanılan makro ve optik mikroskop seti ve entegre ölçüm analiz programı.

Optik Spektrometrik Analiz Cihazı:

  • Malzemenin ihtiva ettiği alaşım elementleri ve yüzdelerinin tayin edilmesi amacı ile.
 

Ölçüm ve Test Grubu Cihazlar;

2D Profil Ölçüm Cihazı:

  • Seri üretim esnasında otomatik olarak tarama yoluyla parça tüm ölçülerinin ve toleranslarının teknik resim dataları ile karşılaştırılmasını sağlayan ölçüm cihazı.

Basma-Çekme Test Cihazları:

  • Zwick 250 kN basma-çekme test cihazı ve Instron 5 kN çekme test cihazı ile çekme testinin yanı sıra çalışma şartlarında malzemelerin maruz kaldığı basma yükünün analiz edilmesini sağlayan test cihazları.

Makro ve Mikro Sertlik Ölçüm Cihazları:

  • Malzemelerin üretim sonrası ve ısıl işlem sonrası makro ve mikro düzeyde mukavemetinin tayin edilmesi amacı ile kullanılan sertlik ölçme cihazları.

Elektrik İletkenliği Ölçüm Cihazı:

  • Malzemelerin elektrik iletkenliği ölçüm cihazı.

Ultrasonik Kontrol Cihazı:

  • Malzeme içindeki çatlak ve boşluk kontrollerini sağlayan cihaz.

Firmamız bu altyapı ile yüksek kaliteye sahip ve güvenilir üretim yapmayı amaçlamaktadır. Sürekli sürdürülen ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleri ile firmamız sürekli gelişim ve daha iyi üretimi hedeflemektedir.

Scroll to Top