çevre Politikası

Çevre Politikası

 

ONAT Alüminyum, alüminyum sektöründe kurumsallaşma yönünde ilerleyen bir kuruluş olarak aşağıdaki çevre politikasını benimsemiştir:

  • Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve bağlı bulunduğumuz tüm yasal ve diğer zorunluluklara uygunluğu sağlayan bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Çevresel hedeflerin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi ile sürekli iyileşmek,
  • Temizlik ve düzenin çalışanlarımız tarafından yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak,
  • Üretim prosesimizde geliştirilmiş uygun teknolojileri kullanarak kirliliği önlemek,
  • Çevresel duyarlılığı çalışanlarımızı eğiterek ve denetleyerek arttırmak,
  • Eğitim, sürekli iyileştirme ve tetkik neticesinde; enerji ve doğal kaynak tüketimini, geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini destekleyerek atık miktarını azaltmak.
Scroll to Top